Prijsbereik: Van €0 naar €700.000

Uw huurwoning aanpassen

 

Aanpassingen zonder toestemming

Aanpassingen aan de binnenzijde van uw huurwoning kunnen zonder toestemming worden gedaan, indien deze zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt. Dit geldt echter niet voor veranderingen die een mogelijk gevaar, overlast of hinder voor derden of de verhuurder scheppen.

Aanpassingen waar toestemming voor nodig is

Bepaalde veranderingen of wijzigingen aan het gehuurde mogen pas worden uitgevoerd met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

U kunt hierbij denken aan:

 • Het plaatsen van een afzuigkap in een meergezinswoning; (appartement/maisonette e.d.);
 • Het aanpassen van de elektra (keuringsrapport vereist van erkend installateur);
 • Het veranderen van gas- of waterleiding (keuringsrapport vereist);
 • Het verwijderen van dragende muren;
 • Het aanbrengen van zonwering;
 • Het plaatsen van een tuinhuis of berging;
 • Het plaatsen van een erfafscheiding;
 • Het aanbrengen van parketvloeren;
 • Het aanbrengen van dakramen;
 • Het plaatsen van zonnepanelen;
 • Het renoveren van badkamers, toiletten, etc..

Voor het plaatsen van een dakkapel of het bouwen van een aan- en/of uitbouw, serre of overkapping verlenen wij geen toestemming.

Het monteren van een schotelantenne aan de woning alsmede de berging en/of garages is niet toegestaan. Plaatsing in de tuin (bevestiging aan een paal) kan als alternatief gelden.

Ook is het niet toegestaan om rolluiken, sierpleister, granol, tegelvloeren, linoleum in de huurwoning zonder schriftelijke toestemming aan te brengen.

Voorwaarden die aan een eventuele toestemming kunnen worden verbonden:

 • Aard en kwaliteit van de te gebruiken materialen;
 • Het voorkomen van schade aan de constructie van het gehuurd/het gebouw;
 • Bouwtechnische/installatie voorschriften;
 • Het onderhoud van het gewijzigde.

Indien toestemming is verleend dienen de veranderingen/wijzigingen vakkundig te worden uitgevoerd. Is dit niet het geval dan komen de herstelkosten voor uw rekening. Tevens bent u aansprakelijk voor alle schaden die als gevolg van de werkzaamheden ontstaan.

Indien verhuurder constateert dat er veranderingen en/of wijzingen zijn aangebracht waarvoor u toestemming had moeten vragen en indien geen schriftelijke toestemming is verleend, dan wel deze toestemming niet tijdig is aangevraagd, dan dient deze verandering/wijziging bij verzoek van de verhuurder op uw kosten ongedaan te worden gemaakt.

Bij twijfel

Twijfelt u of voor de aanpassing die u wilt maken toestemming nodig is? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen:

045 - 5638300

E-mail: onderhoud@stienstra.nl

Extra informatie is te vinden in ons "Informatieboek" en in het overzicht "Onderhoudsverplichting van de verhuurder en huurder".