Prijsbereik: Van €0 naar €700.000

Huurbetalingen

 

Huurbetaling

De maandelijkse huur betaalt u aan het einde van de maand voorafgaand aan de maand waarvoor de huur bestemd is, zodat deze op de eerste dag van de betreffende maand binnen is.

De meeste huurders maken daarbij gebruik van de automatische incasso. Hiervoor geeft u eenmalig een machtiging af waarna het huurbedrag maandelijks automatisch wordt afgeschreven.

De machtiging eindigt (op elk door u gekozen moment) als u deze stopzet of op de datum dat de huurovereenkomst is beëindigd.

Maakt u de huur nog handmatig over, maar wilt u dat dit automatisch gaat? Vraag dan een SEPA-machtiging bij administratie@stienstra.nl aan en stuur deze ingevuld terug (kan per e-mail).

Ik kan mijn huur (niet) meer betalen. Wat moet ik nu doen?

Kunt u uw huur door omstandigheden niet (op tijd) betalen of voorziet u dat u betalingsproblemen zal gaan krijgen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om (meer) achterstand te voorkomen. U kunt ons bereiken via 045-5638320 of via administratie@stienstra.nl.

Een achterstand oplopen is vervelend en voor niemand fijn. Een eenmaal opgelopen huurachterstand kan daarnaast moeilijk in te halen zijn. Hoe eerder u zich meldt, hoe sneller we tot een passende oplossing kunnen komen.

Procedure bij te laat betalen of niet betalen

Indien u niet tijdig betaald heeft, ontvangt u van ons een herinneringsbrief of -mail. Het is dan belangrijk dat u zo snel mogelijk betaalt of reageert.
Leidt een gesprek niet tot een oplossing en bedraagt uw betalingsachterstand meer dan 30 dagen, dan moeten wij uw betalingsachterstand melden bij uw gemeente. De gemeente nodigt u vervolgens uit voor een gesprek over schuldhulpverlening.

Schuldhulpverlening

Op 1 januari 2021 trad de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. Deze wetswijziging is bedoeld om te voorkomen dat een beginnende schuld of huurachterstand uitgroeit tot een problematische schuld. Concreet betekent deze wetswijziging dat wij -bij een huurachterstand van meer dan 30 dagen- uw contactgegevens en de hoogte van de huurachterstand moeten overdragen aan de gemeente. De gemeente nodigt u vervolgens uit voor een gesprek. Hiermee wordt onze incassoprocedure tijdelijk stopgezet. Uiteraard worden uw gegevens niet zomaar overgedragen. Voorafgaand zijn de volgende stappen doorlopen:

  1. u heeft minimaal één schriftelijke herinnering ontvangen;
  2. er is persoonlijk contact met u gezocht over de mogelijkheden om betalingsachterstanden te beëindigen en te voorkomen;
  3. u bent gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
  4. er is aangeboden om uw contactgegevens en huurachterstand aan te bieden bij uw gemeente en u heeft hier niet afwijzend op gereageerd.

Maakt u schriftelijk bezwaar tegen het informeren van de gemeente, dan stopt het vroegsignaleringsproces en wordt de normale incassoprocedure voortgezet.
Indien de incassopartner wordt ingeschakeld, betaalt u naast de huur ook de incassokosten. De incassopartner stelt u formeel in gebreke. Dit is de laatste mogelijkheid om te betalen.
In gevallen van aanhoudende wanbetaling, zullen we overgaan tot een procedure bij de rechtbank. De rechter kan dan de volgende vorderingen uitspreken:

  • vordering van de eventuele schade;
  • ontbinding van de huurovereenkomst wat leidt tot ontruiming van de woning;
  • een betaalvonnis (als de huurder de woning heeft verlaten of bij een geringe achterstand)

Heeft u hulp nodig bij het op orde brengen van uw financiën? Er zijn diverse personen en instanties die u daarbij kunnen helpen. Denk dan bijvoorbeeld aan de gemeente, Budgetbeheer of een schuldhulpverlener.
Uiteraard hopen we natuurlijk dat het niet zover komt. Neem dus bij betalingsproblemen zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij helpen u graag.