Frequently Asked Questions (FAQ)


Heeft u een vraag?       
Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen door onze klanten.

Staat uw vraag hier niet tussen?       
Dan kunt u contact opnemen door ons contactformulier in te vullen, met ons te bellen of met ons te chatten.

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 17:30 uur.       
Via de chat zijn wij 7 dagen per week bereikbaar van 08:30 tot 23:00 uur.       
Chatten kan middels het pop-up venster dat rechtsonder op de website verschijnt.

Inkomensnorm

  Wat is een inkomensnorm?

Een inkomensnorm is een bepaald bedrag aan vast inkomen dat een verhuurder (in dit geval Stienstra) verlangt van de potentiële huurder.

  Hoe berekenen wij onze inkomensnorm?

Om in aanmerking te komen voor een van onze huurwoningen hanteren wij een inkomensnorm.

Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm geldt dat het bruto maandinkomen (uit vast dienstverband, exclusief toeslagen, tantièmes en vakantiegeld) 4 x de kale maandhuur dient te bedragen. Dit is ter beoordeling van Stienstra en afhankelijk van het type en de huurprijs. Een eventueel tweede inkomen wordt hierbij voor de helft meegerekend.

Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e.d.) worden op het inkomen in mindering gebracht.

Extra inkomen uit overwerk kan eventueel meegerekend worden indien dit een structureel onderdeel uitmaakt van het jaarinkomen.

Wanneer er sprake is van opbrengst uit verkoop eigen woning, dient een kopie van de jaaropgave van de hypotheek en een kopie van de koopovereenkomst bijgevoegd te worden.

Voorbeeld berekening inkomensnorm:

Wanneer u over één inkomen beschikt, dan dient u over een bruto maandinkomen van €3000 te beschikken om een woning van €750,- te kunnen huren.

Wanneer u over twee inkomens beschikt, dan kan het laagste inkomen voor de helft worden meegerekend. Dit betekent dat als u beiden een bruto maandinkomen van €2000 per maand heeft, uw maximum huur €750 per maand bedraagt (€2000+€1000/4=€750).

 

Reparatieverzoeken & Storingen

 Hoe kan ik een reparatieverzoek indienen?

Indien u een reparatieverzoek wilt indienen of een storing wilt melden kan dit door het invullen van dit formulier.

U kunt door middel van dit formulier een verzoek tot reparatie online indienen bij onze onderhoudsafdeling. Vul het formulier zo uitgebreid mogelijk in om de afhandeling te bespoedigen. U kunt ook één of meerdere digitale foto‘s als bijlage toevoegen om de situatie te verduidelijken.

Een medewerker van onze afdeling onderhoud zal tijdens de kantooruren 08:00u - 17:00u verzoeken zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Spoedeisende klachten/storingen kunt u, 24 uur per dag, melden via de servicelijn van de onderhoudsdienst.

045 - 571 85 95.

 Wie moet wat betalen?

Moet de huurder of verhuurder betalen voor de reparatie/klacht? Het antwoord hierop vindt u in ons onderhoudsboekje ‘Wie moet wat betalen?'

Belangrijk!: Stienstra dient op de hoogte te zijn van het verstrekken van een opdracht aan derden. Indien wij niet op de hoogte zijn van een opdracht die achteraf voor rekening van de verhuurder zou komen behouden wij ons het recht om NIET te betalen.

 

 Is er sprake van spoed?

Indien er sprake is van spoed zijn we dag en nacht bereikbaar (24/7). U kunt dan bellen naar:

045-5718595

Wanneer is er sprake van spoed?

Enkele voorbeelden:

 • Lekkages of niet-functionerende waterleidingen
 • Lekkages of niet-functionerende gasleidingen
 • Niet-functionerende elektra installaties
 • Storingen aan verwarmingsinstallaties bij een temperatuur beneden 15 graden
 • Brand

Aanpassingen maken in uw huurwoning

 Voor welke aanpassingen is geen toestemming nodig?

Aanpassingen aan de binnenzijde van het gehuurde kunnen zonder toestemming worden gedaan, indien deze zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt. Dit geldt echter niet voor veranderingen die een mogelijk gevaar, overlast of hinder voor derden of de verhuurder scheppen.

Voorbeeld: het schilderen van de binnenmuren.

 Voor welke aanpassingen is toestemming nodig?

Voor bepaalde verandering of wijzigingen aan het gehuurde mogen pas worden uitgevoerd met schriftelijke toestemming van de verhuurder. U kunt hierbij denken aan:

 • Het plaatsen van een (schotel)antenne;
 • Het plaatsen van een afzuigkap in een meergezinswoning; (appartement/maisonette e.d.)
 • Het bouwen of afbreken van een aanbouw of uitbouw;
 • Het plaatsen van een dakkapel;
 • Het aanpassen van de elektra (keuringsrapport vereist van erkend installateur);
 • Het veranderen van gas- of waterleiding (keuringsrapport vereist);
 • Het verwijderen van dragende muren;
 • Het aanbrengen van zonwering;
 • Het plaatsen van een tuinhuis of berging;
 • Het plaatsen van een erfafscheiding;
 • Het aanbrengen van parketvloeren;
 • Het aanbrengen van dakramen;
 • Het plaatsen van zonnepanelen;
 • Het renoveren van badkamers, toiletten, etc.

Het is niet toegestaan om rolluiken, sierpleister, granol, tegelvloeren, linoleum in de huurwoning zonder schriftelijke toestemming aan te brengen.

Voorwaarden die aan de toestemming verbonden kunnen worden:

 • Aard en kwaliteit van de te gebruiken materialen
 • Het voorkomen van schade aan de constructie van het gehuurd/het gebouw
 • Bouwtechnische/installatie voorschriften
 • Het onderhoud van het gewijzigde

Indien toestemming is verleend dienen de veranderingen/wijzigingen vakkundig te worden uitgevoerd. Is dit niet het geval dan komen de herstelkosten voor uw rekening. Tevens bent u aansprakelijk voor alle schaden die als gevolg van de werkzaamheden ontstaan.

Indien verhuurder constateert dat er veranderingen en/of wijzingen zijn aangebracht waarvoor u toestemming had moeten vragen en indien geen schriftelijke toestemming is verleend, dan wel deze toestemming niet tijdig is aangevraagd, dan dient deze verandering/wijziging bij verzoek van de verhuurder op uw kosten ongedaan te worden gemaakt.

Bij twijfel?

Twijfelt u of voor de aanpassing die u wilt maken toestemming nodig is? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen:

 

Mijn huurwoning kopen

 Hoe kan ik mijn interesse om mijn huurwoning te kopen kenbaar maken?

Heeft u interesse om de woning die u van ons huurt te kopen?       
U kunt uw interesse om de huurwoning te kopen aan ons kenbaar te maken.

Dat kan telefonisch of per e-mail.

 Hoe wordt mijn aanvraag behandeld?

Ons Klant Contact Centrum zal voor u bekijken of er mogelijkheden zijn om het pand te kopen.       
Komt het pand in aanmerking voor de verkoop, dan zal de verantwoordelijke RayonManager een afspraak maken om bij u langs te komen.

 

Mijn huur opzeggen

 Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

Indien u uw huur wilt opzeggen, dan kunt u dit online doen middels dit formulier.       
De huur kan worden opgezegd per de 1e of 15de van de maand. Wij hanteren hierbij een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

 Huur opzeggen bij overlijden

Indien een alleenstaande huurder overlijdt, dient de huur te worden opgezegd door een van de nabestaanden. Dit kunt u online doen of telefonisch: 045 - 5638300.

Wettelijk eindigt de huurovereenkomst op de laatste dag van de tweede maand na het overlijden. Indien de nabestaanden eerder wensen op te zeggen kan in overleg naar de eventuele mogelijkheden worden gekeken.

 

Betalingsachterstanden

 Ik kan mijn huur niet meer betalen, wat nu?

Huurachterstand of betalingsproblemen

Kunt u uw huur door omstandigheden niet (op tijd) betalen of voorziet u dat u betalingsproblemen zal gaan krijgen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om (meer) achterstand te voorkomen. Een achterstand oplopen is vervelend en voor niemand fijn. Een eenmaal opgelopen huurachterstand kan daarnaast moeilijk in te halen zijn. Hoe eerder u zich meldt, hoe sneller we tot een passende oplossing kunnen komen.

 

 

Procedure bij te laat betalen of niet betalen

Indien u niet tijdig betaald heeft, ontvangt u van ons een herinneringsbrief of -mail. Het is dan belangrijk dat u zo snel mogelijk betaalt. Reageert u niet of komt u de eventuele betalingsregeling niet na? Dan zijn we helaas genoodzaakt om onze incassopartner in te schakelen.

Als de incassopartner wordt ingeschakeld, betaalt u naast de huur ook de incassokosten. De incassopartner stelt u formeel in gebreke. Dit is de laatste mogelijkheid om te betalen.

 

In gevallen van aanhoudende wanbetaling, zullen we overgaan tot een procedure bij de rechtbank. De rechter kan dan de volgende vorderingen uitspreken:

 1. vordering van de eventuele schade;
 2. ontbinding van de huurovereenkomst wat leidt tot ontruiming van de woning;
 3. een betaalvonnis (als de huurder de woning heeft verlaten of bij een geringe achterstand)

 

Heeft u hulp nodig bij het op orde brengen van uw financiën? Er zijn diverse personen en instanties die u daarbij kunnen helpen. Denk dan bijvoorbeeld aan de gemeente, Budgetbeheer of een schuldhulpverlener.

 

Uiteraard hopen we natuurlijk dat het niet zover komt. Neem dus bij betalingsproblemen zo spoedig mogelijk contact met ons op.