Prijsbereik: Van naar

Huurverhoging 2021 (1 juli)

In de circulaire 2021-01 heeft minister Ollengren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verhuurders geïnformeerd over het huurprijsbeleid voor 2021, deels met ingang van 1 januari 2021 en deels met ingang van 1 juli 2021, tot en met 30 juni 2021. Onderstaand treft u relevante informatie daarover aan. 
 

Maximale huurverhogingspercentages voor zelfstandige woningen per 1 juli 2021


Geen jaarlijkse huurverhoging toegestaan voor gereguleerde huurcontracten

Op 17 februari 2021 heeft de minister de Tweede Kamer en Eerste Kamer geïnformeerd dat zij uitvoering geef aan de motie over huurbevriezing in de sociale huursector.
De minister zal daarom de maximale jaarlijkse huurverhoging voor zelfstandige woningen (gereguleerde huurcontracten) per 1 juli 2021 vaststellen op 0%.
Dat geldt zowel voor woningcorporaties als voor andere verhuurders (particuliere verhuurders of institutionele beleggers).

Ook de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 44.655 is in de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 niet toegestaan (maximaal 0%).

Wat zijn gereguleerde huurcontracten?

Gereguleerde huurcontracten voor zelfstandige woningen zijn huurcontracten waarvan de aanvangshuurprijs (= de huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract) niet hoger was dan de liberalisatiesgrens die op de ingangsdatum van het huurcontract gold (zie Bijlage I). Door de jaarlijkse huurverhogingen in de loop der jaren en/of door huurverhoging wegens woningverbetering kan de huidige huurprijs van die huurcontracten in sommige gevallen boven de huidige liberalisatiegrens (€ 752,33) liggen, maar dan zijn die huurcontracten nog steeds gereguleerde huurcontracten

Jaarlijkse huurverhoging wel toegestaan voor geliberaliseerde huurcontracten

De jaarlijkse huurverhoging voor geliberaliseerde huurcontracten voor 2021 is door de overheid vastgesteld op maximaal (1,4% inflatie + 1 procentpunt =) 2,4%.

Wat zijn geliberaliseerde huurcontracten?

Geliberaliseerde huurcontracten voor zelfstandige woningen zijn huurcontracten waarvan de aanvangshuurprijs (= kale huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract) hoger was dan de liberalisatiegrens die op de ingangsdatum van het huurcontract gold (zie Bijlage I).
Voorbeeld: huurcontracten die in 2019 ingingen met een aanvangshuurprijs boven € 720,42 (liberalisatiegrens van 2019), zijn geliberaliseerd (zie onderstaande tabel).

voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgaande link:
link naar circulaire mg-2021 kopiëren


Tabel huurliberalisatiegrenzen tot 1 januari 2022


Interim-maatregel

1989 > ƒ 750,00 (€ 340,34) = 01-07-1989 t/m 30-06-1990
1990 > ƒ 775,00 (€ 351,68) = 01-07-1990 t/m 30-06-1991
1991 > ƒ 820,00 (€ 372,10 = 01-07-1991 t/m 30-06-1992
1992 > ƒ 865,42 (€ 392,71) = 01-07-1992 t/m 30-06-1993
1993 > ƒ 913,33 (€ 414,45) = 01-07-1993 t/m 30-06-1994

Bovenstaande betreft uitsluitend zelfstandige woonruimte die voor het eerst op of na 1 juli 1989 werd bewoond en waarvoor bij de aanvang van de bewoning een huurprijs op basis van het Besluit huurprijzen woonruimte had te gelden die uitsteeg boven de maximale huurprijs waarbij individuele huursubsidie werd toegekend


Nieuwe maatregel

1994 > ƒ 963,75 (€ 437,33) = 01-07-1994 t/m 30-06-1995
1995 > ƒ 1.007,50 (€ 457,18) = 01-07-1995 t/m 30-06-1996
1996 > ƒ 1.047,92 (€ 475,53) = 01-07-1996 t/m 30-06-1997
1997 > ƒ 1.085,00 (€ 492,35) = 01-07-1997 t/m 30-06-1998
1998 > ƒ 1.085,00 (€ 492,35) = 01-07-1998 t/m 30-06-1999
1999 > ƒ 1.107,00 (€ 502,33) = 01-07-1999 t/m 30-06-2000
2000 > ƒ 1.149,00 (€ 521,39) = 01-07-2000 t/m 30-06-2001
2001 > ƒ 1.193,00 (€ 541,36) = 01-07-2001 t/m 30-06-2002
2002 > € 565,44 = 01-07-2002 t/m 30-06-2003
2003 > € 585,24 = 01-07-2003 t/m 30-06-2004
2004 > € 597,54 = 01-07-2004 t/m 30-06-2005
2005 > € 604,72 = 01-07-2005 t/m 30-06-2006
2006 > € 615,01 = 01-07-2006 t/m 30-06-2007
2007 > € 621,78 = 01-07-2007 t/m 30-06-2008
2008 > € 631,73 = 01-07-2008 t/m 30-06-2009
2009 > € 647,53 = 01-07-2009 t/m 31-12-2010
2010 > € 647,53 = 01-07-2010 t/m 31-12-2010
2011 > € 652,52 = 01-01-2011 t/m 31-12-2011
2012 > € 664,66 = 01-01-2012 t/m 31-12-2012
2013 > € 681,02 = 01-01-2013 t/m 31-12-2013
2014 > € 699,48 = 01-01-2014 t/m 31-12-2014
2015 > € 710,68 = 01-01-2015 t/m 31-12-2015
2016 > € 710,68 = 01-01-2016 t/m 31-12-2016
2017 > € 710,68 = 01-01-2017 t/m 31-12-2017
2018 > € 710,68 = 01-01-2018 t/m 31-12-2018
2019 > € 720,42 = 01-01-2019 t/m 31-12-2019
2020 > € 737,14 = 01-01-2020 t/m 31-12-2020
2021 > € 752,33 = 01-01-2021 t/m 31-12-2021