Prijsbereik: Van naar

Huurachterstand of betalingsproblemen

Huurbetaling

De maandelijkse huur betaalt u aan het einde van de maand voorafgaand aan de maand waarvoor de huur bestemd is, zodat deze op de eerste dag van de betreffende maand binnen is.

De meeste huurders maken daarbij gebruik van de automatische incasso. Hiervoor geeft u eenmalig een machtiging af waarna het huurbedrag maandelijks automatisch wordt afgeschreven.

De machtiging eindigt (op elk door u gekozen moment) als u deze stopzet of op de datum dat de huurovereenkomst is beëindigd.

Maakt u de huur nog handmatig over, maar wilt u dat dit automatisch gaat? Vraag dan een SEPA-machtiging bij administratie@stienstra.nl aan en stuur deze ingevuld terug (kan per e-mail).

Huurachterstand of betalingsproblemen

Kunt u uw huur door omstandigheden niet (op tijd) betalen of voorziet u dat u betalingsproblemen zal gaan krijgen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om (meer) achterstand te voorkomen. Een achterstand oplopen is vervelend en voor niemand fijn. Een eenmaal opgelopen huurachterstand kan daarnaast moeilijk in te halen zijn. Hoe eerder u zich meldt, hoe sneller we tot een passende oplossing kunnen komen.

Telefoonnummer: 045 - 563 83 44
E-mailadres: administratie@stienstra.nl

Procedure bij te laat betalen of niet betalen

Indien u niet tijdig betaald heeft, ontvangt u van ons een herinneringsbrief of -mail. Het is dan belangrijk dat u zo snel mogelijk betaalt. Reageert u niet of komt u de eventuele betalingsregeling niet na? Dan zijn we helaas genoodzaakt om onze incassopartner in te schakelen.

Als de incassopartner wordt ingeschakeld, betaalt u naast de huur ook de incassokosten. De incassopartner stelt u formeel in gebreke. Dit is de laatste mogelijkheid om te betalen.

In gevallen van aanhoudende wanbetaling, zullen we overgaan tot een procedure bij de rechtbank. De rechter kan dan de volgende vorderingen uitspreken:

  • vordering van de eventuele schade;
  • ontbinding van de huurovereenkomst wat leidt tot ontruiming van de woning;
  • een betaalvonnis (als de huurder de woning heeft verlaten of bij een geringe achterstand)

Heeft u hulp nodig bij het op orde brengen van uw financiën? Er zijn diverse personen en instanties die u daarbij kunnen helpen. Denk dan bijvoorbeeld aan de gemeente, Budgetbeheer of een schuldhulpverlener.

Uiteraard hopen we natuurlijk dat het niet zover komt. Neem dus bij betalingsproblemen zo spoedig mogelijk contact met ons op.